REGULAMIN MINI SESJI KOBIECYCH w ramach promocji Walentynki  

§1 POJĘCIA:

SESJA SENSUALNA– kobieca sesja fotograficzna, trwająca około 45 min i odbywająca się w studio fotografki, przy ul. Ochota w Wieliczce

FOTOGRAFKA – osoba wykonująca fotografie czyli Krystyna Sudoł

ZAMAWIAJĄCA – osoba, która zgłosiła chęć zrobienia sobie takiej sesji i dokonała opłaty za sesję.

§2 TEMAT

  1. Regulamin dotyczy sesji oraz zdjęć, które Fotografka wykona Zamawiającej w trakcie sesji fotograficznej zwanej dalej sesją sensualną.
  2. Przez wykonanie zdjęć rozumie się czas sesji, selekcję zdjęć, także ich retusz i modyfikacje graficzne wprowadzone przez Fotografa.
  3. Fotograf zobowiązuje się w dniu ustalonym z  Zamawiającą wykonać dzieło w postaci sesji zdjęciowej Zamawiającej.
  4. Zgodnie z ustaleniami obu stron dzieło będzie składało się z fotografii wykonanych podczas sesji zdjęciowej w formie cyfrowej i produktu/produktów, będącego częścią wybranego pakietu.

§3 PAKIETY

PAKIET STANDART – 7 wybranych przez Zamawiającą plików cyfrowych, 7 odbitek w pudełeczku, sesja zdjęciowa 45 minut, 2 stroje poradniki przygotowujące do sesji.

 

§4 MAKIJAŻ

1. Makijaż i fryzura wykonywane są przez profesjonalną makijażystkę.

2. Makijaż obywa się w studio makijażystki (ok. 5 minut jazdy samochodem od studia fotografki).

3. Problemy z makijażem należy zgłosić bezpośrednio do makijażystki, po jego wykonaniu w celu jego korekcji.

4. Po opuszczeniu studia makijażystki reklamacja sesji ze względu na makijaż nie jest możliwa.

§5 PŁATNOŚĆ

  1. Płatność za sesję w ramach promocji WalenTynki odbywa się od razu. Podane ceny są ostateczne.

 

2. W dniu rezerwacji zamawiający ureguluje przelewem fotografowi całość kwoty.

 

§6 OGÓLNE ZASADY SESJI KOBIECEJ w ramach promocji WalenTynki

1. Zamawiający wykupuje sesję w promocyjnych cenach w ramach promocji WalenTynki.

2. Czas na realizację wykupionej sesji to 2 miesiące.

3. Po wykupieni sesji Zamawiająca otrzyma maila od Fotografki z poradnikami, bonusami i ankietą dotyczącą sesji.

4. Fotografka skontaktuje się z Zamawiającą w celu ustalenia terminu sesji.

5. Po wypełnieniu ankiety Fotografka i Zamawiająca uzgadniają temat sesji.

6. Sesje odbywają się w godzinach porannych od poniedziałku do piątku (9:00 – 14:00).

§7 OBRÓBKA GRAFICZNA

1. Fotografka oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.

2. Zamawiająca oświadcza, że zapoznała się z portfolio Fotografki  oraz akceptuje jego styl wykonywania fotografii wraz ze sposobem ich obróbki bez późniejszych dodatkowych żądań w kwestii obróbki graficznej i retuszu.

3. Fotografka zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć.

4. Fotografka informuje, że standardowo poprawia kolorystykę, kadrowanie, usuwa tymczasowe niedoskonałości cery (pryszcze, wypryski, blizny jeśli takie jest życzenie Zamawiającego). Fotografka nie retuszuje stałych elementów ciała (pieprzyki, znamiona) będących integralną częścią ciała Zamawiającej.

5. Fotografka dokonuje delikatnego i naturalnego wygładzenia skóry i wyrównania kolorystyki ciała. Fotografka dokonuje naturalnej obróbki skóry, bez zbytniej ingerencji w jej strukturę czy ingerencji dotyczącej zmiany rozmiaru ciała.

6. W celu precyzyjnego retuszu i dodatkowych życzeń Fotograf pobiera dodatkową opłatę w wysokości 100 zł za godzinę pracy.

7. Zamawiający został poinformowany o możliwości otrzymania fotografii o jakości odbiegającej od tej, którą można zobaczyć przeglądając portfolio, co jest uwarunkowane wieloma czynnikami niezależnymi od Fotografki, takimi jak miejsce, oświetlenie oraz pogoda.

8. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów.

9.Zastrzeżenie to nie dotyczy zmiany rozdzielczości i współczynnika kompresji zdjęcia, które może wykonać Zamawiająca lub laboratorium przygotowujące odbitki (wydruki).

10. Zamawiająca nie może żądać od Fotografki przekazania wszystkich zdjęć wykonanych podczas sesji zdjęciowej, jak również jakichkolwiek surowych plików graficznych w formacie RAW lub w formacie JPG jeszcze sprzed obróbki cyfrowej. Surowe fotografie przekazane Zamawiającej, poddane nieumiejętnej obróbce i drukowi niskiej jakości mogłyby zaszkodzić wizerunkowi marki Fotografa, który te fotografie wykonał. W trosce o najwyższą jakość swojej usługi to Fotografka osobiście poddaje fotografie retuszowi i cyfrowej obróbce. Zamawiająca dokonuje wyboru zdjęć z całego materiału wykonanego podczas sesji, oraz ma możliwość dokupić pozostałe zdjęcia cyfrowe lub odbitki.

11. Fotografka przekazuje jedynie ilość zdjęć zgodnych z wykupionym  i opłaconym  przez Zamawiającą pakietem.

§8 WYBÓR ZDJĘĆ I PRODUKTÓW

  1. Fotografka przekazuje pliki cyfrowe do wyboru do 7 dni roboczych od daty wykonania sesji.

2. Przeglądanie plików odbywa się za pomocą platformy Zoom wraz z Fotografką lub za pomocą dedykowanej platformy do wyboru zdjęć.

3. Zamawiająca dokonuje  wyboru zdjęć.

4. Zamawiająca widzi zdjęcia po wstępnej obróbce. Po wybraniu zdjęć – te wybrane będą poddane obróbce graficznej.

§9 ZMIANA TERMINU SESJI

1. Możliwa jest jednorazowa zmiana terminu w przypadku nieprzewidzianych okazji (np. choroba któregoś z członków rodziny, ważne zmiany w grafiku) z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

2. Zmiana terminu jest jak najbardziej możliwa w miarę dostępności innych terminów  sesji. Możliwa jest jednokrotna zmiana terminu na inny z wcześniejszym 24 godzinnym poinformowaniem o nieprzewidzianych sytuacjach losowych.

3. Każda kolejna zmiana terminu wymaga wpłaty dodatkowego zadatku 100 zł na poczet rezerwacji kolejnego terminu sesji.

4. Fotografka zastrzega sobie prawo zmiany terminu sesji w naprawdę wyjątkowych nieprzewidzianych sytuacjach. Tym samym zobowiązuje się do wyznaczenia nowego terminu w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy.

5. Fotografka zobowiązuje się zwrócić w całości wpłacony zadatek w przypadku odwołania sesji ze swojej winy.

§10 PRZEKAZANIE PLIKÓW I PRODUKTÓW

1.Wybrane liki cyfrowe zostaną przekazane Zamawiającej drogą mailową za pomocą wetransfer. Link do plików ważny jest 7 od dany przesłania. Pliki należy pobrać na swój komputer i można dodatkowo zabezpieczyć je wgrywając na dodatkowy dysk zewnętrzny.

2. W przypadku niepobrania plików w okresie 7 dni Fotografka ponownie prześle pliki za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł co stanowi pokrycie czasu jej pracy podczas pakowanie i ponownego przesyłania plików.

3. Pliki cyfrowe przechowywane są przez Fotografkę przez 3 miesiące od daty przesłania. Po tym okresie są usuwane.

4. Przekazanie produktów nastąpi najpóźniej do 21 dni roboczych od dnia wyboru zdjęć. Możliwy jest odbiór osobisty lub drogą pocztową.

Koszt wysyłki InPostem to 16,99 zł za przesyłkę (album/wydruki), który pokrywa Zamawiająca.

5. Czas odbioru osobistego przez Zamawiającą do  10 dni roboczych.

6. Na wyraźne żądanie Zamawiającej (drogą mailową) wszystkie pliki z sesji mogą zostać usunięte z dysków Fotografa.

 

§11 REKLAMACJA SESJI

1. W przypadku niezadowolenia Zamawiającego z sesji istnieje możliwość ponownego bezpłatnego umówienia się na sesję. Zapis dotyczy sytuacji w której Zamawiającemu nie spodoba się żadne zdjęcia z wykonanej sesji podczas sesji wybierania zdjęć do wydruku.

2. Istnieje również możliwość zwrotu płatności za sesję – w przypadku jeśli żadne ze zdęć się nie spodoba a Zamawiająca nie chce skorzystać z opcji ponownej sesji. Prawo do odzyskania pieniędzy ma po obejrzeniu zdjęć a jeszcze przed drukiem.

3. Reklamacja sesji nie przysługuje w momencie otrzymania albumu i wydruków z sesji. Wówczas obowiązuje jedynie reklamacja samych produktów i ich wad, a nie ich zawartości (wybranych zdjęć).

4. Brak makijażu lub źle wykonany makijaż nie jest podstawą do reklamacji sesji.

 

§12 REKLAMACJA PRODUKTÓW

1. Dopuszcza się reklamację produktów ze względu na ich wadę wykonania czy błąd Fotografki taki jak zamieszczenie innych zdjęć niż wybrane.

2. Reklamację produktów należy zgłosić do 7 dni od ich otrzymania.

§13 ZWROT PLIKÓW/PRODUKTÓW

1. Ze względu na cyfrową formę plików, zwrotów nie przyjmuje się po przesłaniu ich do Zamawiającego.

2. Ze względu na personalizowaną formę produktów zwrotów nie przyjmuje się, jedynie uwzględnia się reklamację dotyczącą wadliwego wykonania zamówionego produktu.

§14 PRAWA LICENCYJNE

1. Fotografka zachowuje wieczyste prawo autorskie do wykonanych zdjęć.

2. Zamawiająca może publikować zdjęcia w internecie, prasie lub innego typu mediach (np. na portalach społecznościowych, blogach, prywatnych stronach internetowych, lokalnych gazetkach itp.)

3. Zdjęcia są chronione prawem autorskim i zabrania się ich przerabiania, udostępniania podmiotom gospodarczym, a także wykorzystywania w celach zarobkowych bez pisemnej zgody Fotografki.

4. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystania zdjęć przez obie strony w celach komercyjnych, rozumianych jako sprzedaż zdjęć, a także ich umieszczania w płatnych serwisach internetowych, celem sprzedaży, lub uzyskania dochodu z tytułu ich udostępnienia.

5. Jeśli Zamawiająca będzie podejmowała zamiar sprzedaży wykonanych fotografii musi niezwłocznie powiadomić o tym Fotografkę. Sprzedaż może odbyć się wyłącznie po otrzymaniu pisemnej zgody Fotografki i musi zostać uwarunkowana oddzielną umową wykonaną na potrzeby transakcji

§15 PRYWATNOŚĆ

1.Zdjęcia i pliki Zamawiającej stanowią jego prywatność i bez pisemnej zgody nie są w jakikolwiek sposób wykorzystywane przez Fotografa do budowy jego portfolio czy publikacji na social mediach.

2. W razie braku zezwolenia Zamawiającego na publikację zdjęć w portfolio/na social mediach Fotografa, Fotograf zobowiązuje się do niepublikowania zdjęć.

 

WYSŁANIE ZGŁOSZENIA I REZEWACJA TERMINU OZNACZA AKCEPTACJĘ POWYŻSZEGO REGULAMINU.